Videoverslag Israël foltert - KU Leuven negeert

Op woensdag 19 april namen Eva Brems (UGent), Reine Meylaerts, Lieven De Cauter en Thomas Van Riet (KU Leuven) Law-Train kritisch onder de loep. Ze deden dat als gastsprekers op de infoavond Israël foltert - KU Leuven negeert. Tine Danckaers van MO* leidde het gesprek in goede banen. Voor de vier sprekers was het zonneklaar dat de KU Leuven met haar deelname aan Law-Train een rode lijn heeft overschreden. Law-Train is een Europees onderzoeksproject over ondervragingstechnieken. Het wordt gecoördineerd door professor Sarit Kraus van de Israëlische Bar-Ilan universiteit. Deze universiteit heeft een vestiging in de (volgens het internationaal recht illegale!) kolonie Ariel op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Partners in Law-Train zijn o.m. het Israëlische Ministry of Public Security en de Israëlische politie. Israël zet zijn politiediensten in bij massale en structurele schendingen van de rechten van de Palestijnen. De vier sprekers waren het er roerend over eens dat het de KU Leuven onwaardig is om met dergelijke partners samen te werken.

Hier vind je het videoverslag van deze boeiende gespreksavond: